HỆ THỐNG HÚT BỤI

Xử lý các loại bụi từ hữu hình cho tới vô hình (0.1à 10µm)…Bằng các phương pháp thích hợp với hiệu suất cao. Các loại hút bụi chuyên sản xuất lắp đặt gồm : Cylone lắng bụi, Túi vải lắng bụi, Cylone kết hợp túi vải, buồng lắng tro, bụi….

  1. Cylone lắng bụi : thường sử dụng để xữ lý các loại bụi có kích thước lớn > 5µm. Nguyên lý của cylone lắng bụi là sử dụng lực quán tính ly tâm để tách hạt bụi ra khỏi dòng không khí .
  2. Túi Vải : đối với các loại bụi nhỏ < 5 µm thì sử dụng phương pháp này là một giải pháp tốt .
  3. Cylone – Túi vải : Kết hợp được các ưu điểm của cả 2 loại nên lọc được hầu hết các loại bụi