CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang được thành lập ngày 19 tháng 05 năm 2014 trên cơ sở cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cơ khí Kiên Giang. Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là Gia công Cơ khí, Sản xuất Trụ điện – Cọc cừ Bê tông ly tâm dự ứng lực và Đại lý ô tô. Mục tiêu hoạt động của Công ty là mong muốn tạo ra giá trị mới cho xã hội, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng, tối đa hóa lợi ích cho đối tác, nâng cao giá trị doanh nghiệp. Thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ với người lao động, Nhà nước và xã hội. Hiện Công ty đã tạo được những tiền đề cần thiết để hướng tới ước muốn trở thành doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề hàng đầu Khu vực ĐBSCL.

Sơ đồ tổ chức