TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH TRỞ THÀNH UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CẤP NƯỚC NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NHIỆM KỲ II (2023 – 2028)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang một thành viên đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành trở thành một trong 25 đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành tại Đại hội Hiệp hội Cấp nước nông thôn đồng bằng sông Cửu Long, nhiệm kỳ…

đọc thêm