111111111 Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 – KIMEC CƠ KHÍ KIÊN GIANG

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

[pdf-embedder url=”http://cokhikiengiang.vn/wp-content/uploads/2021/01/Thư-mời-đại-hội-2021.pdf” title=”Thư mời đại hội 2021″]