111111111 Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 – KIMEC CƠ KHÍ KIÊN GIANG

Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

[pdf-embedder url=”http://cokhikiengiang.vn/wp-content/uploads/2021/01/Tài-liệu-đại-hội.pdf” title=”Tài liệu đại hội”]