THÔNG TIN LIÊN HỆ
181 Cách Mạng Tháng 8- P.Vĩnh Lợi- TP.Rạch sikis Giá- Tỉnh Kiên Giang.
Email: cokhikiengiang@kimec.vn

ĐT: 0297.391 88 26- 3913 505- 3912426
Fax: 0297.391 88 27 – 3913 506