Băng tải

Dùng để vận chuyển nguyên liệu theo phương ngang hoặc góc nghiêng dạng rời và dạng bao như: lúa, gạo, tấm, bắp, hạt phân bón, than củi…

Danh mục: