Bồn chứa (silo chứa)

Dùng để chứa nguyên liệu dạng rời như: lúa, gạo, tấm, bắp, hạt phân bón…

Danh mục: