Cân điện tử

Dùng để cân, định lượng nguyên liệu dạng rời hay bao như: lúa, gạo, tấm, bắp, hạt phân bón…

Danh mục: