HỆ THỐNG SẤY TẦNG SÔI

Dùng để sấy các loại lúa sau khi thu hoạch có độ ẩm cao từ 22% – 34%…..

Danh mục: