Gói thầu Điện chiếu sáng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường vòng quang đảo Phú Quốc, đoạn An Thới- Cửa Lấp, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang