111111111 Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang – KIMEC CƠ KHÍ KIÊN GIANG

Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang

[pdf-embedder url=”http://cokhikiengiang.vn/wp-content/uploads/2021/01/17B.-Điều-lệ.pdf” title=”17B. Điều lệ”]