ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2020 – 2022

ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2020 – 2022

 (KIMEC): Chiều ngày 26/02/2020, Chi bộ Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang đã tổ chức Đại hội Chi bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020–2022.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có:

– Đ/c Trần Minh Oai – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Kiên Giang.

Đại hội đã nghe đ/c Châu Quốc Hiếu – Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo chính trị thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017–2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020–2022; đ/c Nguyễn Hồng Sơn – Phó Bí thư trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2017–2020.

Đại hội đã được các đồng chí đảng viên tại các bộ phận đóng góp ý kiến xây dựng cho văn kiện nhiệm kỳ 2020–2022 và đại hội vinh dự được nghe bài phát biểu ý kiến chỉ đạo của đại diện Đảng ủy cấp trên.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ với phương châm “Đại hội trí tuệ, đổi mới và phát triển bền vững”, Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020–2022 với 03 đồng chí và đ/c Châu Quốc Hiếu được bầu lại giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đ/c Bí thư thông qua Nghị quyết đại hội, đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới được 100% đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua.

Toàn cảnh đại hội

Thực hiện nghi thức chào cờ

Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội

Đ/c Châu Quốc Hiếu – Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 tại Đại hội.

Đ/c Nguyễn Hồng Sơn – Phó Bí thư trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đại biểu đóng góp văn kiện và Đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến của các đại biểu.

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội của đ/c Trần Minh Oai – UV Ban thường vụ Đảng ủy

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2022 và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Và một số hình ảnh tại Đại hội: